STATUT funduszu RTAventures VC FUND II FIZ z dnia 30 grudnia 2021 r. - AgioFunds