STATUT funduszu RTAventures VC FUND II FIZ z dnia 28 czerwca 2022 r. - AgioFunds