Statut Beta ETF WIG20TR PFIZ z uwzględnieniem zmian zawartych w ogłoszeniu z 30.06.2021 r. - AgioFunds