Statut Beta ETF WIG20lev PFIZ z uwzględnieniem zmian zawartych w ogłoszeniu z 24.06.2021 r. - AgioFunds