Statut Beta ETF WIG20lev PFIZ z uwzględnieniem zmian zawartych w ogłoszeniu z 14.11.2019 - AgioFunds