Statut Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ z uwzględnieniem zmian zawartych w ogłoszeniu z 30.06.2021 r. - AgioFunds