Statut Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ – z uwzględnieniem zmian zawartych w ogłoszeniu z 24.02.2022 - AgioFunds