Statut Beta ETF mWIG40TR PFIZ z uwzględnieniem zmian zawartych w ogłoszeniu z 14.06.2021 r. - AgioFunds