Statut AGIO Wierzytelności NS FIZ 11.08.2021 - AgioFunds