Statut AGIO Wierzytelności NS FIZ 23.11.2021 - AgioFunds