Statut Agio Pożyczkowy NS FIZ 14.07.2021 r. - AgioFunds