Statut AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z dnia 5 stycznia 2021 roku - AgioFunds