Sprostowanie z dnia 23.06.2022r. do ogłoszenia o zmianie statutu GROS INVESTMENT FIZAN z dnia 22.06.2022r. - AgioFunds