Sprostowanie z dnia 12.12.2018 r. ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 25.10.2018 r. - AgioFunds