Sprostowanie Ogłoszenia z dnia 29 marca 2023r., o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych AGIO POŻYCZKOWY NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - AgioFunds