Sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu METRUM FIZ z dnia 02.08.2014 r. - AgioFunds