Sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu FORTUNATO NS FIZ z dn. 14.06.2022 r. - AgioFunds