Sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu Agio Wierzytelności NS FIZ z dn. 10.08.2022 r. - AgioFunds