Sprostowanie ogłoszenia o zmianie Statutu AGIO PLUS FIO z dnia 1.02.2017 r. - AgioFunds