Sprostowanie ogłoszenia o wykupie automatycznym CI AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 18 czerwca 2021 r - AgioFunds