Sprostowanie Komunikatu Aktualizacyjnego nr 1 z dnia 18.11.2020 roku - AgioFunds