Sprawozdanie za III kwartał 2022 r.- Załączniki Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ - AgioFunds