Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. - Załączniki Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ - AgioFunds