Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. - Załączniki Beta ETF sWIG80 Portfelowy FIZ - AgioFunds