Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. - Załączniki BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ - AgioFunds