Sprawozdanie za III kwartał 2022 r.- Załączniki BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PIZ - AgioFunds