Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ - AgioFunds