Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - AgioFunds