Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ - AgioFunds