Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. Beta ETF sWIG80 Portfelowy FIZ - AgioFunds