Sprawozdanie za III kwartał 2022 r. BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PIZ - AgioFunds