Sprawozdanie za II kwartał 2022- Załączniki Beta ETF WIGtech PFIZ - AgioFunds