Sprawozdanie za II kwartał 2022- Załączniki Beta ETF WIG20TR PFIZ - AgioFunds