Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF WIG20SHORT PFIZ - AgioFunds