Sprawozdanie za II kwartał 2022- Załączniki Beta ETF WIG20SHORT PFIZ - AgioFunds