Sprawozdanie za II kwartał 2022- Załączniki Beta ETF sWIG80TR PFIZ - AgioFunds