Sprawozdanie za II kwartał 2022- Załączniki Beta ETF S&P 500 PLN-HEDGED PFIZ - AgioFunds