Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF WIGtech PFIZ - AgioFunds