Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF WIG20LEV PFIZ - AgioFunds