Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF TBSP PFIZ - AgioFunds