Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF sWIG80TR PFIZ - AgioFunds