Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF S&P 500 PLN-HEDGED PFIZ - AgioFunds