Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PFIZ - AgioFunds