Sprawozdanie za II kwartał 2022- Beta ETF mWIG40TR PFIZ - AgioFunds