Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Załączniki Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ - AgioFunds