Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Załączniki BETA ETF WIG20short PFIZ - AgioFunds