Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – załączniki Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - AgioFunds