Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – załączniki Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ - AgioFunds