Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. - Załączniki Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ - AgioFunds