Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Załączniki BETA ETF mWIG40TR PFIZ - AgioFunds