Sprawozdanie za I kwartał 2023 r. – Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ - AgioFunds